Med eller utan guide?

Ävenflykter

En fråga när man ger sig ut i för en själv outforskade territorier är huruvida man skall låta sig guidas av en inföding med lokalkännedom, eller om man skall upptäcka allt på egen hand.

Kan själv! – detta är ju något som man ofta får höra från sina barn. Det är naturligtvis roligare och mer spännande att göra något helt själv. De gånger som vi planerat och genomfört expeditioner själva, som till Kaukasus och Anderna, känner man sig alltid lite duktigare.

Problemet med ”kan själv” är att våra barn ibland överskattar sin egen förmåga, eller att detta innebär onödiga risker, eller åtminstone att saken i fråga tar mycket längre tid än om vi fått hjälpa till. På samma sätt är det med våra utflykter.

Aconcagua - misslyckades själva
Aconcagua – misslyckades själva

När vi anlitar en guide så kan vi förvänta oss att detta är en person som är väl förtrogen med hur man genomför den aktuella utflykten på ett säkert, effektivt och tilltalande sätt, samt som har erfarenhet och kunskap om hur att lösa eventuella problem som uppstår.

Nackdelen med en guide är ju att äventyret delas med och leds av en annan person. När man står på toppen kan man därför bara ta åt sig äran av den fysiska prestationen.

Kilimanjaro - ansågs inte kunna själva
Kilimanjaro – ansågs inte kunna själva

Efter att ha klättrat ett antal berg på egen hand har vi blivit allt mer benägna att anlita guide för de svårare bergen. Vi har redan bevisat för oss själva att vi ”kan själva” så detta känns inte så viktigt längre. Vi njuter nu mer av själva upplevelsen. Vidare sparar vi in många dagar av informationssökning och planering. Man slipper oron för om man verkligen förstått allt och fattat rätt val. Dessa resor blir enkla då guiden är van att ordna den mest effektiva logistiken och har de nödvändiga lokala kontakterna. Lägger sig exempelvis dimman tjockt över en glaciär kan en snabb omlokalisation till nästa dalgång och en alternativ route till toppen rädda en situation som man själv hade haft svårt att lösa, och som kanske pga snäva tidsramar hade omöjliggjort målet med resan.

Vi hinner därför göra mer på dessa resor med guide. Att anlita en guide är inte gratis, särskilt inte för en längre tur. Tittar man bara på själva summan så innebär en guide en avsevärd fördyring, men slår man ut kostnaden per upplevelse, så är det nog ofta hugget som stucket.

Problemet med att ha en okänd person närvarande har vi löst genom att göra den okända personen till en känd person. Vi anlitar numera alltid samma person i kontinentala Europa och har därför kunnat etablera en personlig relation.

Gran Paradiso - med vår guide Severin
Gran Paradiso – med vår guide Severin

En annan mycket stor fördel med en guide är att detta innebär ett tillfälle att lära sig något av någon som kan mer än en själv. Det är inte nödvändigt att låta sig ledas som ett får, utan man kan specificera vad man vill göra själv och lära sig.

När vi företar en utflykt med vår guide gör vi det alltid i form av en ”kurs”. Vi tittar på vår nuvarande nivå och väljer därefter ett mål ovan denna nivå , samt delmål före detta där vi övar på olika färdigheter som krävs för slutmålet. Vi kan på så sätt utsätta oss för mer krävande situationer där det är klokare att lära sig av andras erfarenhet än av egna misstag.

Övar med Severin
Övar med Severin

Så, ska man välja guide eller inte? Det här är inte en fråga som det finns ett ja eller nej svar till utan den måste besvaras olika beroende på omständigheterna.

Kan man själv så går det utmärkt att göra själv, och det är då ofta mer tillfredsställande. Kan man inte själv skall man inte göra själv. Omdömeslöshet och överskattande av den egna förmågan är sannolikt den vanligaste orsaken till de rätt många dödsfall som sker i bergen. När man avgör om man kan själv är det klokt att låta försiktighetsprincipen råda, men allt med måtta också här. Tyvärr kan man ju inte heller alltid lita på den information som tillhandahålls av professionella organisationer, då dessa ofta har ett ekonomiskt incitament för att rekommendera användande av guide också då detta kan kännas överdrivet.

För oss var det viktigt att visa för oss själva att vi ” kan själva”, men numera när vi gjort detta, så överväger för det mesta fördelarna med en guide. Skall vi klättra ett berg som vi upplever är på vår nivå så gör vi det ofta själva, men känner vi att det är lite över vår nivå ber vi någon bättre om hjälp.

Hur hittar man en guide? Det finns många bergsguider och många organisationer för dessa. Det enklaste är att googla ”mountain guide” och namnet på det berg man vill bestiga, eller den ort man vill utgå ifrån, och sedan leta vidare därifrån.

3 reaktioner till “Med eller utan guide?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *