Enkla tips för att göra upp eld

Ävenflykter

(inlägget innehåller adlinks)

Det finns en mängd videos och inlägg på internet om hur man gör
upp eld. Här sammanfattar jag de viktigaste principerna och länkar till de
enklaste och mest pedagogiska filmerna som passar en nybörjare.

Först lite allmän information.

ävenflykter

Man får elda så länge som det inte är eldningsförbud. Innan du ger dig av, kolla en hemsida av den kommunen, nationalparken eller det naturreservatet som du ska till för aktuell information.

Ävenflykter

Alternativt, ladda ner appen ”Brandrisk ute!”. Appen både talar om status på eldningsförbud i ditt område samt om huruvida det är lämpligt att elda även om det inte råder eldningsförbud (t.ex., kan det vara olämpligt att elda om det blåser för mycket).

I vissa naturområden får man elda enbart på anvisade platser. Ska du till en nationalpark eller liknande, kolla parkens hemsida för information.

Är du en nybörjare, ska du helst elda i en iordningsställd eldstad.

ävenflykter

Du hittar dessa markerade på områdes karta som grillplats/eldstad (se blå pilar på en karta nedan). Vid de flesta vindskydd finns det eldstäder också (se gula pilar på kartan nedan).

ävenflykter

Om det inte finns en anordnad eldplats, kan du oftast hitta provisoriska eldningsplatser som byggdes av andra vandrare. Men använd sunt förnuft. Om du ser att någon har eldat på en uppenbart olämplig plats (se nedan vilka platser är olämpliga), upprepa inte samma misstag. Fortsätt vidare tills du hittar en bättre plats.

Ävenflykter

Finns det ingen anordnad eldstad, kan du skapa en egen:

Ävenflykter

 • Välj en plats som är sandig, grusig och rätt tom på vegetation, borta från stubbar, torr mossa och allt som kan antändas
 • Om det går, gräv gärna en grop för att komma ner till sand.
 • Om det finns stenar omkring, bygg en improviserad eldstad med att lägga stenar i ring och bygga upp elden inne i ringen. Ringen avgränsar spridningen av elden något, men inte helt. För att göra ringen ännu bättre, rekommenderar Kvikkjokksfotograf Tor Tuorda följande:
  • Stenarna måste läggas tätt mot varann, grävas ner i jorden och torven avlägsnas runt eldringen. Om du inte gör det, kan elden sprida sig i torven under stenarna.
  • Var noga var du tar stenarna ifrån. Se till att du inte förstör en fornlämning i processen.
 • Om det är vinter, eller om marken är mycket blött, lägg några vedklabbar i botten, så att elden inte ligger direkt på det blöta.

Ävenflykter

Man får aldrig elda här:

 • På torr mossa, torrt gräs (hög brandrisk)
 • På eller intill klipphällar / berghällar (de kan bli missfärgade och spricka)
 • Intill en stubbe (svårsläckt om den fattar eld)
 • Nära en myrstack (svårsläckt om den fattar eld)
 • På jordig och mullrik skogsmark eller torvmark (risk för att glöden ska pyra i flera timmar under jorden och ska flamma upp senare )
 • Intill ett tält (håll flera meters avstånd, ca 4 meter)

Lär dig eldvett i en kort video nedan

Mer information om säkerhet vid eldning i skog och mark hittar du hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Här är grundläggande tips:

1.    Elden behöver tre saker: bränsle, syre och värme.

Värme – i luften, i vedklabbarna, värme som du tillför genom en tändsticka eller tändare. Du kan inte påverka värme så mycket. Men du kan påverka två andra saker.

Bränsle – det som brinner. Vi menar inte tändvätska. Vi menar ved, kvistar, näver, papper och dyl. Hur kan du påverka kvalité på bränslet? Genom att hitta det torraste bränslematerialet möjligt, samt börja smått. Mer om det nedan.

ävenflykter

Syre – utan syre kan inte elden brinna. Stapplar du vedklabbarna tätt på varandra, ska ingenting hända. Elden ska kvävas. Du kan ändra det genom att bygga luftiga strukturer (t.ex., pagodeld se nedan) och tillföra extra luft vid behov (t.ex., genom att blåsa).

2. Utrustning för eldning

Du måste ha med dig hemifrån:

 • Tändstickor (lägg dem gärna i en vattentät påse)
 • Tändare (obs att tändare funkar dåligt på vinter). Och ja, jag brukar alltid ha med mig både en tändare och tändstickor. Det känns tryggare så. Men det är inte ett måste
 • En stadig kniv (helst inte hopfällbar), till exempel en Morakniv för vuxna (adlink) eller en Morakniv för barn från Outnorth (adlink)
 • En liten yxa (t.ex., denna lättviktsyxa från Outnorth – adlink)

ävenflykter

Bra att ha med:

 • en liten vedklabb. Du kan spänta den – det kan vara tillräckligt för att starta eld även om resten av brännmaterial är surt.
 • tidningspapper eller/och en tampong. Båda hjälper starta elden vilket är hemskt värdefullt särskilt på hösten och vinter när allt ute i naturen är fuktigt.

3. Förbered för eldning

När elden börjar brinna, behöver du mata den hela tiden så att den blir större (obs! dock inte större än du behöver. Det finns ingen anledning att göra en majbrasa om du tänker enbart grilla lite korv).

ävenflykter

När du har just antänd en eld, kan du inte gå långt för att leta efter kvistar, för att elden hinner slockna.

Lösningen: hitta bränsle före du börjar elda.

ävenflykter

Här är några tips:

 • Börja samla näver (det yttre delen av barken på björkar) från början av vandringen. Obs! riv aldrig av näver från levande björkar, utan ta det som ligger på marken
 • ävenflykter
 • När du har valt plats för eldning, gå runt och plocka brännmaterial. För det mesta går det bra att plocka det som ligger på marken – torra kvistar, torrt gräs. Torra grenar längst ner på en gran går utmärkt att använda. Lav som ser ut som skägg (det heter faktiskt skägglav) som hänger ner från tallgrenar brinner bra.

ävenflykter

  • Plocka mycket mer än du tror att du behöver. MASSOR.
  • Obs! vid vissa reservat får man inte ens bryta av torra kvistar från döda träd. Läs på reservatets hemsida på förhand om vad som gäller.
  • Lägg allt som du har samlat i närheten av eldningsplatsen så att du kan enkelt nå det.

  I videon nedan lär du dig vilket brännmaterial går det att hitta i skogen på vintern

Oavsett vilken typ av eld du tänker skapa (t.ex., pagodeld, lägereld, jägareld), ska du börja med små saker. Använd små kvistar, torrt gräs. Spänta upp din vedklabb så att du får små tunna pinnar. ”Fransa” den eller gör ”lockar”.

Jag brukar bygga en grund till min eld (t.ex., pagodeld) först. Sedan lägger jag alla små saker i mitten och antänder dem.

ävenflykter

Alternativt, bygg upp en liten hög av små saker, tänd eld på dem, och lägg allt större brännmaterial allt eftersom i något som påminner lägereld.

ävenflykter

OBS! när du vill tända eld, kom med en tändare eller en tändsticka underifrån, längst ner på din hög med små saker.

ävenflykter

Så här späntar du en vedklabb:

 • Du behöver en kniv (helst en sådan som inte går att fälla ihop) och en liten yxa
 • Ta en kniv i den handen som du inte skriver med
 • Sätt knivbladet mot en kant av vedklabben så att knivhandtagen är nära vedklabbens sida med inte rör vid den.
 • Ta yxan (med skyddet på) i den handen som du skriver med. Vänd den med bladet uppåt.
 • Slå med yxans baksida på knivens blad tills bladet går in i vedklabben
 • När knivbladet är jämnt med vedklabben, då börjar du slå med yxan på den delen av knivbladet som sticker ut
 • Håll kniven stadigt samtidigt. Tryck neråt
 • Med varje slag ska kniven röra sig längre ner, tills en tunn bit av träd kommer loss.
 • Upprepa
 • Spänta gärna upp pinnar i olika storlek. Det är bäst att börja elda med väldigt små och tunna späntar och öka på storleken allt eftersom

ävenflykter

Så här ”lockar” du en vedklabb

Varför ska man göra ”lockar” på en pinne? En sådan pinne fattar eld mycket snabbare och brinner väldigt bra.

Jag rekommenderar att du gör några sådana ”lockar”, särskilt om du inte har näver eller tidningspapper med.

ävenflykter

 • Ta en lite smalare vedklabb eller en tjockare pinne som du fick genom att spänta (se ovan)
 • Håll den i den handen som du inte skriver med
 • Ställ vedklabben stadigt mot marken, lite lutande mot dig
 • Ta en kniv i din skrivhand
 • Knivens blad ska titta neråt mot marken och lite (lite!) inåt mot vedträn
 • Med ett jämnt tryck, putta kniven mot marken. ”En lock” ska skapas allt eftersom
 • Om du kan, stanna av innan ”locken” ramlar av
 • Det är ingen fara om locken ramlar av. Du kan använda den delen som ramlade av för att starta elden också

ävenflykter

Vill du imponeras ordentligt, titta på denna video, hoppa direkt till 52 min 50 sek. Så fint kan man ”locka” ved!

Även om elden har börjat brinna betyder det inte att den ska fortsätta brinna. Du måste ständigt mata den lilla hungriga lågan så att den växer sig större. Det är precis därför du måste förbereda på förhand och ha massa med brännmaterial i närheten.

Öka storleken på brännmaterialet allt eftersom. Du börjar med de minsta pinnarna, och ju starkare elden blir, desto större pinnar kan du lägga på.

ävenflykter

Om du ser att elden börjar slockna ändå, tänk tillbaka på tre grundläggande saker som elden behöver: värme, bränsle och syre. Om du inte kan påverka värme och du har bra brännmaterial, vad är det som är kvar som du kan påverka? Syre, helt rätt.

Då kan du prova blåsa. Obs! blås aldrig på elden uppifrån. Då släcker du den bara.

Blås försiktigt nedifrån, så att lågan växer uppåt. Lägg på torrt brännmaterial när lågan kommer upp.

ävenflykter

Roligt fakta: allt går att köpa nuförtiden. För utrustningsintresserade, så finns det numera ett blåsrör i stål som man kan använda för att slippa böja sig och föra ansiktet för nära elden (du hittar den här). Ojoj, vart är vårt konsumtionssamhälle på väg? 😀  Ok, jag antar att det finns några tillfällen när man skulle kunna tänka sig använda en sådan rör, som på bilden nedan, när det inte går att komma nära elden. Eller om man har mycket hår, som sticker ut åt olika håll, som på mig  😀

ävenflykter

Det finns många olika sätt att göra upp eld.

Vilket är bäst?

Det som du kan.

Så mitt tips är: prova några varianter och välj den som funkar bäst för dig.

ävenflykter

Lär dig elda innan du ger dig av på tur.

Har du en grillplats i närheten, ge dig av ditt och prova. Så snart som du har lyckats lär du dig att du kan. Den vetskapen ska inge lugn och säkerhet när det är dags att tända eld för att laga din kvällsmåltid på din vandring. Då behöver du inte stressa. Du vet att du har lyckats förr och därför ska du lyckas igen.

ävenflykter

Här är vad du kan testa. Testa olika sätt att starta eld:

 • Med olika utrustning: elddon (adlink), förstoringsglas, tändare, tändstickor
 • Med hjälp av olika tändmaterial (trä, näver, torrt granris, bomull med vaselin, tampong, tidningspapper) – kolla i mitten av denna sida för tips
 • Med olika eldtyper: pyramideld, pagodeld, jägareld, stjärneld, osv (skrolla längre ner på sidan i länken)

ävenflykter

Så gör jag på mina kurser och med scouter. Så har jag också gjort med egna barn.

 • Förbered brännmaterial. Hitta, tälj, spänta – låt det ta tid. Nyckeln till bra eld är förberedelse
 • Skaffa några ugnsplåtar
 • Bygg upp små eld på eldplåtar. Prova olika varianter och prova tända dem.
 • Välj vilken du/ni tyckte om bäst.
 • Testa en sådan när ni går på tur nästa gång (t.ex., till den närmaste grillplatsen)

ävenflykter

Här kan du se några videos om hur man gör upp en eld

Det är viktigt att du släcker elden innan du ger dig av. Så här gör du:

 • Häll på rikligt med vatten på elden (medhavt eller från ett närliggande vattendrag). Om det är vinter, lägg massor med snö
 • Peta isär vedklabbar
 • Vänta i ca 10 minuter för att säkerställa att allt är släkt

ävenflykter

Det här är en överkurs. Du behöver inte kunna använda elddon. Men om du vill, här kommer några tips.

Men först en fråga: Varför ska man använda elddon?

Tja, för skojs skull mest. Eller om dina tändstickor har blivit blöta och tändaren fick slut på gas samtidigt. Eller någon annan lika sannolikt eller osannolikt scenario (kolla detta inlägg för sådana).

Elddon ger dig ett alternativt sätt att starta eld, förutsatt att du vet hur att använda den.

ävenflykter

Elddon kommer i olika former och modeller. Jag föredrar elddon som ser ut så här. Du kan hitta den hos Outnorth (adlink)

ävenflykter

Elddonet består av en liten bit av stål med ett handtag som är utformat efter din tumme, och en metallstav innehållande magnesium.

Om ditt elddon saknar stålbiten, dra din kniv (med baksidan av bladet) mot metallstaven. Vissa knivmodeller innehåller elddon. Till exempel denna från Outnorth (adlink)

 

Principen är följande: när du drar eldstål mot metallstaven, sprutar gnistor åt alla håll och sätter eld på ett mycket lätt antändligt material som ligger precis under metallstaven.

ävenflykter

Förberedelser:

 • Allt måste vara förberett för elden: samla brännmaterial, bygg upp den eldtypen som du föredrar
 • Ha mycket lätt antändligt brännmaterial i närheten så att du kan mata på den lilla lågan som skapas av elddonet (t.ex., riv små bitar av näver, tidningspapper, torrt gräs, skägglav)
 • På en stadig plats (t.ex., en sten, hård mark) lägg en bit av lättantändligt material som du ska börja med . Till exempel, en bit näver.
  • Tips: skrapa näver med en kniv så att det lossnar små vita nästan genomskinliga bitar av näver. De ska antändas lätt.
  • På din stora bit näver, lägg torrt gräs, bomull, tillrufsad tampong
 • Ställ metallpinne mitt i näver med lättantändligt material framför eller runt omkring
 • Dra eldstålen med tryck mot eldpinne så att gnistor sprutar
 • Om det börjar brinna, var redo att mata lågan med mer bränsle
 • När lågan är stabil, ta din stora näverbit med elden på och flytta den till din eldningsplats. Lägg den under allt brännmaterial som du har stapplat upp.

Se video om hur att använda elddon nedan