Orienteringsgrunder – så enkelt lär du dig att använda karta och kompass

avenflykter

Det ger trygghet att veta att man kan orientera sig ute i naturen. Ja, nuförtiden är det lättgjort med GPS och mobiltelefoner. Men det kan hända att du inte har någon uppkoppling eller batteri. Vad gör du då? Då är det skönt att har provat orientera hemma i trygghet så att du vet att du kan och ska kunna hitta ut vid behov.

Kursen nedan är utvecklat för både vuxna och familjer med lite yngre medlemmar. Här hittar du enkla förklaringar och övningar som lämpar sig för alla åldrar.

Jag föreslår att du läser allt i ordning för bättre förståelse, men vill du så kan du hoppa direkt till det som intresserar dig mest.

Har du frågor eller funderingar, skriv gärna till oss här.

avenflykter

Börja smått och enkelt med att lära dig hur långa dina steg är.

Varför? Ibland behöver du veta när du har gått ett visst antal meter, t.ex., vid motionsorientering. Om du vet hur långa dina steg är, då vet du när du har täckt en viss distans.

Detta är också en enkel och engagerande övning för hela familjen – lagom att börja med.

Stegningsövning

Så här gör du.

 • Mätt ut en sträcka på förhand, säg på 30 meter.
 • Gå sträckan från början till slut och räkna vartannat steg, eller rättare sagt, när dina båda fötter har tagit ett steg, då räknas det som ETT. Höger fot, vänster fot – TVÅ. Höger fot, vänster fot – TRE. Och så vidare. Det är lite lättare att räkna så än att räkna varje steg. Även dykare gör så när de räknar sina fensparkar (ja, under vatten behöver man också orientera, använda karta, kompass och veta hur att mäta distans).
 • Skriv ner ditt resultat någonstans så att du inte glömmer.
 • Räkna lite matte i huvudet: hur många steg skulle du behöva ta för att gå 100 meter? Jämför resultatet med andra familjemedlemmar
 • Mätt ut nu samma distans på ett ojämnt underlag eller uppförsbacke. Gå och räkna på samma sätt. Hur många steg blev det? Hur påverkas din steglängd av underlaget/lutningen?

Skogsstyrelsen

Grunder till all orientering är väderstreck.

Inom orienteringen säger man aldrig höger-vänster utan använder väderstrecksbenämningar: norr, söder, öster, väster (nord, syd, öst och väst). Dessa fyra kallas för kardinalstreck.

De två första – nord och syd – anger riktningarna mot respektive från nordpolen och sydpolen. De två senare – öster och väster – definieras som vinkelräta mot de två första; öster är riktningen 90 grader till höger om norr och väster är den 90 grader till vänster om norr.

> Tips för att komma ihåg: väster är vänster om norr (”väster” låter som ”vänster”).

Mellanriktningarna (väderstrecken skrivna i mindre text på bilden ovan) anges när man önskar en större precision. De ligger mellan kardinalstreck och kallas därför för interkardinalstreck. Varje respektive benämning är en sammanslagning av två kardinalstreck som ligger närmast – nordost (mellan nord och öst), sydost (mellan syd och öst), sydväst (mellan syd och väst) och nordväst (mellan nord och väst).

Övningar för att memorera väderstreck

Väderstrecksövning för yngre familjemedlemmar

Ställ er med ansikten mot ett visst håll. Bestäm er att det är norr (eller använd kompass för att ta reda på var norr är i verkligheten och vänd er ditåt).

Nu när ni vet var norr är, kan ni peka ut var syd blir (bakom ryggen). Väst blir till vänster om er, och öst blir till höger om er.

Ledaren ropar ut en riktning och resten av familjen måste snabbt förflytta sig dit. Sedan nästa riktning och nästa. Ju fortare, desto roligare.

Emellanåt kan ledaren ropa ”Magnetstormen” då måste alla falla på marken 😊

ävenflykter

Väderstrecksövning för seriösa vuxna
 • Ställ dig med ansiktet norrut (om du inte har en kompass på dig, låtsas bara att norr är precis framför dig)
 • Om norr är framför dig, var är öster? Peka ut
 • Var är Väster? Peka ut
 • Var är söder? Peka ut.
 • Om du nu vänder dig 90 grader till höger, och tittar alltså rakt österut, var är norr nu? Peka. Var är väster? Var är söder?
 • Vänd dig 90 grader till höger till. Nu tittar du alltså rakt mot söder. Var är norr då? Var är öster, väster? Peka allt ut
 • Upprepa så för varje väderstreck.

avenflykter

Det är kul att kunna orientera sig utan karta. Det är också viktigt ifall om du skulle någon gång gå vilse utan kompass och karta. Då kan du använda dig av naturtecken. Kom ihåg dock att naturtecken inte är exakta och ger dig en ungefärlig riktning. 

Så här funkar det: När du kan räkna ut ett väderstreck ute i naturen, då kan du räkna ut resten.

Här kommer några fakta att komma ihåg.

 • Sol stiger alltid upp i öster och går ner i väster
 • 12 på dagen står solen alltid i sydlig riktning.
 • Mossa växer bättre på norra sida av tallar än på andra sidor.
 • Ett ensamt stående träd har flest grenar på sydsidan. Grenarna är även tjockare och yvigare jämfört med de andra grenarna på stammen.
 • Myror bygger sin myrstack på sydsidan av träd och större stenar. Myrstackens långslutande sida talar alltså om var syd är.

avenflykter

Övning för orientering utifrån naturtecken

För denna övning behöver du gå ut i naturen.

Hitta en tall och studera: stämmer ovanstående? Är grenar längre åt ena håll? Om ja, då är det syd. Var ligger norr då? Öst? Väst?

Var växer mossa på tallen? Är det mer på ena sidan än den andra? Vilket väderstreck är det då? Kolla på kompassen om det stämmer.

Hitta en myrstack. Om du har kompass, dubbelkolla om myrstacken är placerad på sydsidan av trädet. Om myrstacken pekar åt syd, lista ut var nord, öst och väst är (utan att titta på kompass).

Här kan du hitta fler intressanta sätt att räkna ut väderstrecken i naturen. Kolla särskilt (och testa) ett knep med ett mekaniskt armbandsur – kul!

Ävenflykter

Ha kompassen nära till hands. Det blir mycket enklare att lära sig med den än genom att bara titta på bilder i detta inlägg.

Vi tar det stegvist.

avenflykter

Kompassens delar:

 • Basplatta – kompassen är byggd på en slitstark platta av akrylplast – genomskinlig för att du ska kunna se detaljerna igenom den.
 • Kompassnål – den magnetiska nålen som snurrar av sig själv. Den har vanligtvis en röd sida med bokstav N på. Den pekar alltid mot den magnetiska nordpolen.
 • Kompasshus – den runda ringen som går att snurra. Huset är var kompassnålen ”bor”. Huset är vätskefyllt för att kompassnålen snabbt och enkelt ska hitta norr.
 • Graderingsskala – På utsidan av kompasshuset ser du bokstäver som symboliserar de fyra kardinalstrecken (N för norr, S för syd, E för öst = east på engelska och W för väst = west på engelska). Du ser även små streck och siffror – det är grader – 360 grader totalt. De används för att ta ut en exakt bäring. Bäringen är vinkeln mellan norr och din kurs framåt, uttryckt i grader.
 • Norrpil – Inne i kompasshuset ser du en pil ritad. Denna pil har också en röd sida. Pilen snurrar enbart när du vrider på kompasshuset.
 • Nord-sydlinjer – inne i kompasshuset, på båda sidor av norrpilen ser du streck som går vertikalt från syd till nord. Dessa ska hjälpa dig vid navigering med kartan – när du lägger kompassen på kartan, ska du vrida kompasshuset så att linjerna ligger parallellt med kartans meridianer (mer om det längre ner)
 • Riktningspil – på varje kompass finns det en pil ritad från kompasshuset upp till kanten. Det är denna pil som ska visa dig var du ska gå när du har tagit ut riktningen med hjälp av kartan (mer om det längre ner)
 • Linjal – på sidan av kompass brukar det finnas en eller några linjaler, exempelvis, en linjal i centimeter, och en i inches. På vissa kompass finns det även räta vinklar med siffror – det är för att kunna enklare läsa kartor i skala 1:25 000 eller 1:50 000. Vi hoppar över det för nu.
 • Förstoringsglas – det finns alltid ett förstoringsglas mitt på kompassen för att underlätta kartläsning.
 • Andra delar – beroende på kompassmodellen, så kan det finnas andra delar. Som till exempel, en spegel för att underlätta en läsning av kompassen. Deklinationsskalan finns i de flesta kompassmodeller och används vid långa expeditioner för att justera för skillnad mellan magnetisk och geografisk nordpol. Klinometer – en liten mekanisk pil som visar lutning kan också finnas. Men som nybörjare behöver vi inte lära oss hur att använda dessa än, så vi stannar av här.
 

Grundläggande principer för användning av kompass

 • Ha kompassen på avstånd från metaller, magnetiska saker och elektronik. Alla dessa ska påverka var den röda pilen pekar och kan potentiellt avmagnetisera den helt.
 • Kompasshuset är fylld med vatten. Har vatten torkat ut eller om det finns en luftbubbla i kompasshuset – kan du kassera din kompass. Den funkar inte.
 • Bra att hänga din kompass på en rem. Varje kompass har ett hål för det.
 • Håll alltid kompassen så att remmen pekar mot dig och riktningspilen pekar utåt, dit du vill gå.
 • Håll kompassen platt i handen, horisontellt mot marken. När du lutar kompassen, påverkar det kompassnålens rörelser.
 • När du tar ut riktningen, vrid inte på handen med kompassen, utan VRID HELA DIG med kompassen i samma position (se ovan)

ävenflykter

Så tar du ut riktning med en kompass utan karta

Vi börjar utan kartan.

 1. Ställ dig med ansiktet dit du vill gå.
 2. Håll kompassen i handen så att riktningspilen pekar ditt du vill gå också. (Riktningspil är en lång pil ritad på basplattan från kompasshuset utåt)
 3. Titta på kompassnålen (den magnetiska pilen som snurrar). Den pekar norrut.
 4. Snurra kompasshuset nu så att norrpilens röda sida hamnar under den röda sidan på kompassnålen (norrpil är en pil som är ritad inne i kompasshuset. Den snurrar bara när du vrider på kompasshuset).
  avenflykter
 5. Nu är du NÄSTAN redo att gå mot din destination. Vrid inte på handen, vrid ingenting mer på kompassen. Så länge som kompassnålens röda ända stannar inne i norrpilens röda ända, så går du åt rätt håll. Vilket håll? Det hållet som riktningspilen pekar på.
 6. Det kan vara svårt att gå och stirra på kompassen hela tiden. Bättre att bryta din distans i några korta.
  a) Titta dit din riktningspil pekar, men inte hela vägen fram till din destination, utan några meter fram och hitta någon ”markör” i naturen, något som sticker ut. Till exempel, en stubbe, en sten.
  b) Gå mot den. Du behöver inte titta på kompassen medan du går dit, för att du vet att den ligger i rätt riktning.
  c) När du har kommit fram till din ”markör”, tar du fram kompassen igen. Ställ dig så att kompassnålens röda ända hamnar i norrpilens röda ända. Nu behöver du inte snurra på kompasshuset – du har redan gjort det och därmed ställt in riktningen. Kolla var riktningspil pekar. Titta några meter fram och hitta en ny ”markör”. Gå mot den och upprepa så tills du kommer fram till din destination
Utrustning - Orienteringsförbundet

Övningar för att lära sig navigera med en kompass (utan karta)

Kompassövning: Lär känna kompassen
  1. Ta kompassen i handen. Håll den platt parallellt med marken. Se till att snören hamnar mot din mage och riktningspilen (pilen som är ritade på kompassens basplatta från kompasshuset utåt) pekar ut bort från dig.
  2. Börja med att hitta norr. Hur? Kompassnålens röda ända pekar dit.
  3. Vrid hela dig mot norr.
  4. Vrid på kompasshuset så att norrpilens röda ända (norrpil = en pil ritad inne i kompasshuset) hamnar under kompassnålens röda ända.
  5. Kontrollera nu att riktningspilen, kompassnålen och norrpilen alla pekar åt samma håll – norrut.

avenflykter

 1.  6. Vad händer med den magnetiska kompassnålen om du vänder dig 90 grader höger, dvs österut? Prova och se
 2. 7. Som du ser, den fortsätter peka åt samma håll som den gjorde – mot den magnetiska nordpolen. Men då du har vridit om dig och själva kompassen, så ser det ut som om pilen har flyttat på sig (tvärtom, det är du och kompassen som har flyttat på sig).
avenflykter
Det är inte kompassnålen som flyttat på sig, utan kompassen och du. Kompassnålen pekar alltid norrut!

8. Kom ihåg väderstrecksövning för seriösa vuxna. Du tittade mot norr först. Nu när du vände dig 90 grader åt höger, vart tittar du nu? Mot öster, helt rätt. Det betyder att norr är på din vänstra sida eller hur? Stämmer det överens med vart kompassnålen pekar? Bra!
9. Uppmärksamma streck som är ritade inne i kompasshuset. Du känner igen norrpilen som går från syd till nord. Du känner igen även nord- och sydstreck som går parallellt med norrpilen (vi nämnde dem när vi pratade om kompassens olika delar). Har din kompass ett streck som går perpendikulärt mot alla dessa linjer? Denna går från öst till väst.

10. Vänd dig tillbaka norrut. Kompassnålen pekar norrut och ligger längst med norrpilen. Vänd dig nu 90 grader till höger igen, så att du tittar mot öst. Ser du vad som händer med kompassnålen? Den ligger kvar och pekar norrut som den alltid ska. MEN då kompassen har vänd på sig, hamnar kompassnålen på den perpendikulära linjen som går från öst till väst. Det är bra att uppmärksamma. För att när kompassnålen hamnar på strecket, betyder det att du har vänt dig exakt 90 grader. OBS! Om din kompass inte har ett sådant perpendikulärt streck, då kan du titta på bokstäver. Nu pekar din kompassnål mot bokstav W (väst) för att norr är nu till vänster om dig.

11. Vänd dig 90 grader till höger till. Kom ihåg väderstrecksövningen för seriösa vuxna (se ovan). Om du tittade mot öst förr, var tittar du nu? Mot syd. Bra. Var är norr då? Bakom din rygg, helt rätt. Kolla nu på kompassnålen. Var pekar nålens röda ända? Mot din mage eller hur? Varför? För att kompassnålens röda ända alltid pekar mot norr. Och norr är nu bakom din rygg.

avenflykter

12. Fortsätt att snurra 90 grader och uppmärksamma vad som händer med pilen och försök tolka varför.

avenflykter

Kompassövning: Fyrkant

Denna övning är påbyggnad på föregående.

Gör samma sak men gå 10 steg varje gång du vänder dig 90 grader åt höger.

Målet är att sluta precis där du började.

 • Börja med ansiktet och kompassen (kompassnålen, norrpilen och riktningspilen) tittande mot norr.
 • Ta 10 steg. Fortsätt titta på kompassen så att allt pekar norrut. Stanna av.
 • Vänd dig 90 grader åt höger, så att du tittar mot öster. Kolla vad hände med kompassnålen. Var pekar den nu? Om den pekar mot din vänster, på bokstav W och ligger på den perpendikulära linjen som går från öst till väst – helt rätt, för att norr är där nu, till vänster om dig, eller hur? Ta 10 steg rakt österut nu. Kontrollera att kompassnålen fortsätter peka mot W och ligga på den perpendikulära linjen.
 • Stanna av.
 • Vänd dig 90 grader till. Kontrollera kompassen. Gå 10 steg.
 • Fortsätt så tills du kommer tillbaka till den platsen där du började.
 • Om du inte hamnade där, gjorde du något fel. Gör om.
 Hand Holding Compass #1 by Richard Taylor
Kompassövning: Fyrkant med grader och norrpilen

Denna övning är påbyggnad på föregående. Här ska du lära dig att använda dig av norrpilen och grader. (Obs, lite av en överkurs. Du kan hoppa över denna)  

 1. Ta din kompass i handen på rätt sätt så att riktningspilen ritad på kompassens platta pekar utåt bort från dig.
 2. Identifiera norr (kompassnålens röda ända pekar dit)
 3. Vrid kompasshuset så att norrpilens röda ända hamnar under kompassnålens röda ända.
 4. Titta på graderingsskala på kompasshuset.
  — Precis ovanför kompassnålen och norrpilen ska du se en bokstav N – norr. Titta även på siffror – du ser 360. Kommer du ihåg att vi sade att kompassen visar 360 grader, dvs en hel cirkel? 360 betyder också 0 grader, för att cirkeln börjar och slutar här.
  — Titta nu 90 grader höger om N. Då ser du en bokstav E – öst (east på engelska). Titta även på siffror på kompasshusets yttre sida ovanför bokstaven E. Då ser du en prick mellan 80 och 100, dvs 90 grader. Precis som det ska då öst är 90 grader höger om norr.
  — Titta nu 90 grader neråt från E (öst). Då ser du en bokstav S för syd. Den är precis mittemot N (nord). Titta även på siffror på kompasshusets yttre sida ovanför bokstaven S. Där ser du 180. Helt rätt, då du har hoppat 90+90=180 grader från norr. Syd är alltså placerad 180 grader från nord.
  — Och till sist, titta 90 grader vänster om S. Då ser du en bokstav W för väst (west på engelska). Hur många grader är den på? 90+90+90=270 grader bort från norr. Kolla på siffrorna på kompasshusets yttre sida. Då ser du en prick mellan 260 och 280, alltså 270 grader, precis som vi har räknat ut.
  — Titta även inne i kompasshuset. Ser du att det går raka linjer från centrum till respektive bokstav? De ska hjälpa dig med orienteringen.
 5. Påbörja övningen.
  Uppdraget är följande: Du ska gå i en fyrkant, där varje fyrkantssida är 10 steg lång. Efter varje 10 steg, ska du svänga höger i 90-graders vinkel tills du kommer tillbaka.
  — Ur utgångsläge (se punkter a-c ovan). Gå 10 steg rakt norrut. Stanna.
  avenflykter
  — Vrid kompasshuset 90 grader, så att siffra 90 på kompasshusets yttre sida och bokstav E (öst) hamnar precis i mitten av riktningspilen (som börjas vid kompasshuset).
  avenflykter— Vänd hela dig 90 grader till höger (österut). Hur vet du när du har vänt dig om tillräckligt? När kompassnålens röda ända hamnar i norrpilens röda ända.
  avenflykter
  — Gå 10 steg österut. Stanna.
  — Vrid kompasshuset ytterligare 90 grader till höger, så att siffra 180 (för att 90+90=180) på kompasshusets yttre sida och bokstav S (syd) hamnar precis i mitten av riktningspilen (som börjas vid kompasshuset). Varför? För att du vill gå söderut nu och då är det bra att din riktningspil pekar mot S (syd) eller hur?
  avenflykter— Vänd hela dig 90 grader till höger. Hur vet du när du har vänt dig om tillräckligt? När kompassnålens röda ända hamnar i norrpilens röda ända.
  avenflykter
  — Gå 10 steg söderut. Stanna.
  — Vrid kompasshuset ytterligare 90 grader till höger, så att siffra 270 (för att 90+90+90=270) på kompasshusets yttre sida och bokstav W (väst, west på engelska) hamnar precis i mitten av riktningspilen (som börjas vid kompasshuset). Varför? För att du vill gå västerut nu och då är det bra att din riktningspil pekar mot W (väst) eller hur?
  avenflykter
  — Vänd hela dig 90 grader till höger. Hur vet du när du har vänt dig om tillräckligt? När kompassnålens röda ända hamnar i norrpilens röda ända.
  avenflykter
  —  Gå 10 steg västerut. Stanna.
  — Vrid kompasshuset ytterligare 90 grader till höger, så att siffra 360 (för att 90+90+90+90=360) på kompasshusets yttre sida och bokstav N (nord) hamnar precis i mitten av riktningspilen (som börjas vid kompasshuset). Varför? För att du vill gå norrut nu och då är det bra att din riktningspil pekar mot N (nord) eller hur?
  avenflykter
  — Vänd hela dig 90 grader till höger. Hur vet du när du har vänt dig om tillräckligt? När kompassnålens röda ända hamnar i norrpilens röda ända.
  avenflykter— Gå 10 steg norrut. Stanna.
  — Du borde har kommit där du började.
Kompassövning: mot ditt mål med ett hinder

Denna övning är påbyggnad på sektion ”Så tar du ut riktning med en kompass utan karta”

 1. Välj ett mål inte så långt borta från dig (t.ex., 30 meter)
 2. Placera en familjemedlem, ryggsäck eller något annat mellan dig och målet. Eller helt enkelt föreställ dig att det finns något där, typ en sjö, ett hus. Det är ditt hinder som du ska behöva runda.
 3. Ta ut riktningen på din kompass så som beskrivs i sektionen ”Så tar du ut riktning med en kompass utan karta” (dvs, riktningspilen ska peka dit du vill, medan kompassnålens röda ända ska in i norrpilens röda ända).
 4. Börja gå mot ditt mål medan du tittar på kompassen.
 5. När du har kommit till ditt hinder, runda det. Överdriv gärna så att din omväg blir lite större och du hamnar ordentligt ”av kurs”. Då ser du att kompassnålen har hoppat ut ur norrpilen.
 6. När du har passerat hindret, stanna av, och orientera med hjälp av kompassen (titta bara på kompassen för övningens skull). Vart ska du nu?
  Tips: För att hitta rätt kurs, vänd om dig tills kompassnålens röda ända går in i norrpilens röda ända. Då ska riktningspilen peka dit du ska.
 7. Gå dit riktningspilen pekar. Har du kommit fram till din destination? Grattis!
 8. Prova samma övning i verkligheten med ett riktigt mål och ett riktigt hinder.

Siffror på kartan – vad betyder dem?

År

Om din karta är utgiven för mer än 10 år sedan är den för gammal. Köp en ny. Leder kunde har dragits om, nya broar kunde har uppkommit medan gamla har tagits bort. Du kan inte lite på en gammal karta.

Upplösning/skala

Längst fram på kartan ser du alltid två siffror, t.ex., 1:50 000. Dessa siffror anger upplösning på kartan, dvs kartans skala i centimeter. Ju större siffran till höger, desto mindre upplösning.

Om det stod 1:1 skulle det betyda att 1 cm på kartan är lika med 1 cm i verkligheten.

Om det stod 1:10 skulle det betyda att 1 cm i verkligheten avbildas 10 gånger mindre på kartan. I exemplet ovan 1:50 000 betyder det att 1 cm yta i verkligheten förminskades hela 50 000 gånger när den avbildades på kartan.

Har du yngre familjemedlemmar med, kan du här introducera en liten räkneövning:

  • Hur många centimeter finns det i en meter? (svar 100)
  • Hur många meter finns det i en kilometer? (svar 1000)
  • Hur många centimeter finns det i en kilometer då? (svar 100*1000=100 000)

Bra jobbat! Tillbaka till skalan på kartan.

Hur ska du tolka siffrorna på en karta? Det är superjobbigt att tänka distans i centimeter…

Mycket enklare är det att omvandla allt i meter på direkten.

Jag ska lära dig ett enkelt knep.

När du tar i kartan, ta bort två sista nollor med din tumme, då vet du hur många meter i verkligheten är varje centimeter på kartan. Till exempel:

1: 100 000 –> göm två sista nollor med din tumme. Då blir det kvar 1:1000 – skala i meter som ska tolkas på följande sätt: 1 cm på kartan är 1000 m i verkligheten, alltså 1 km

1: 50 000 (1 cm på kartan är 500 m i verkligheten, eller 2 cm = 1 km)

1 : 15 000 (1 cm på kartan är 150 m i verkligheten)

Samma info hittar du i videon nedan

Ekvidistans

Anger höjdskillnad mellan två höjdkurvor på kartan.