Vaska guld

Ävenflykter

Guld är ju en given komponent i många äventyr, som conquistadorer, buckanjärer, gravplundrare och skattletare kan intyga. Dock vore alla dessas ansträngningar förgäves om det inte vore för guldgrävarna, som bringar guldet i dagen. Tillvaron som guldgrävare får ju också bedömas som högst äventyrlig, om berättelserna från guldruschen i Klondyke är något att gå efter, med strapatsrika utmaningar som ofta slutade i ond bråd död, för det mesta i fattigdom, och någon gång i snabbt vunna förmögenheter.

Nu har ju också vi möjlighet att sälla oss till dessa, då Västerbotten tillhör ett av världens mer guldrika områden med många fyndigheter. Hittills har fokus legat på malmbrytning, medan guldvaskning i princip ej förekommer. Det finns dock inget skäl till att inte liknande fyndigheter som den i Klondyke kan ligga också här och vänta på den företagsamma vaskaren. Guldletarkarta Västerbotten

Guld finns ju i låg halt i många av våra berg. Fördelen med guldvaskning är att man utnyttjar det rinnande vattnets förmåga att koncentrera guldkornen när berget eroderar. Allt som krävs för denna aktivitet är en vaskpanna som lätt inköps på nätet, exempelvis på http://www.metalldetektor.se/se/equip/vaskpannor.html

Själva vaskandet är i princip enkelt och instruktioner finns likaledes på nätet https://youtu.be/Oj-Cey5r6lg

guld i vaskpanna text

Det är väl inte sannolikt att du kommer att bli förmögen på denna aktivitet, men om du nu ändå befinner dig med familjen vid något lämpligt vattendrag så kan det vara en rolig och spännande aktivitet både för stora och små. Guldfeber och en vaskpanna kan få också vuxna att med nöje leka i sanden längre än vad de skulle ha gjort med enbart hink och spade.

En guldklimp i vaskpannan!
En guldklimp i vaskpannan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *