Skogsbad (shinrin-yoku): vad är det och hur gör man?

Ävenflykter

Skogsbad är en form av naturterapi, använt som både förebyggande och läkande åtgärd för ohälsa. Uppfunnen i Japan i 1980 och kallad shinrin-yoku, har denna form av terapi spridit sig globalt och blivit en erkänd metod att bekämpa skadegörande överflöd av stimuli i dagens samhälle.1

Ävenflykter

Det finns olika metoder men grundprincipen är densamma: man ska uppleva skogen med alla fem sinnen (syn, luktsinne, hörsel, beröring och smak). Dessa kan kombineras med meditation, vandring eller promenad i skogen samt kognitiv beteendeterapi (dvs vetskap om hur våra tankar påverkar våra emotioner och beteende).

Vetenskapliga studier av allra högsta kvalité (systematiska översikter och meta-analyser) har bevisat skogsbadets positiva effekt på hälsan. Skogsbad minskar stress,2,3 depression och ångest3 samt sänker blodtryck.4 Andra studier visar att skogsbad ökar kreativitet, hjärnaktivitet, lyckokänsla och välmående.

Ävenflykter

Hur gör man?

Gå in i skogen, gärna där det är lugnt och inte vältrafikerat. Stäng av telefonen. Sakta ner. Stanna av eller gå väldigt långsamt. Låt dig att uppleva det som finns omkring.

Känn på trädens sträva bark, lukta på den, rör bladen. Lyssna på vinden i grenar, på fågelsång, på tystnaden. Se vattendroppar i spindelnätet, smaka på ett grässtrå.

Ta av dig skorna och sänk fötterna i den fuktiga mossan. Bli ett med omgivningen.

Låt tankar som kommer passera förbi. Följ inte med dem, dit de vill dra dig utan stanna i nuet. Var med i denna stund med alla dina sinnen.

För fler tips, kolla gärna nyhetsmorgons reportage om skogsbad nedan.

Eller läs “Shinrin-Yoku: bli friskare & lyckligare med natur- & skogsterapi” av Dr Qing Li. Vill du bli en riktig proffs, ta en kurs eller bli en certifierad skogsterapeut vid Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute.

Ävenflykter

Eller ännu bättre, ge dig ut i skogen. Positiva effekter börjas redan efter 15 minuter.

Referenser som användes i detta inlägg:

1.                       Li Q. Forest Medicine—Public Health in the 21st Century. New York, NY, USA: Nova Science Publisher; 2012.

2.                       Antonelli M, Barbieri G, Donelli D. Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on levels of cortisol as a stress biomarker: a systematic review and meta-analysis. Int J Biometeorol 2019; 63(8): 1117-34.

3.                       Stier-Jarmer M, Throner V, Kirschneck M, Immich G, Frisch D, Schuh A. The Psychological and Physical Effects of Forests on Human Health: A Systematic Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(4).

4.                       Ideno Y, Hayashi K, Abe Y, et al. Blood pressure-lowering effect of Shinrin-yoku (Forest bathing): a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Altern Med 2017; 17(1): 409.

Krama träd?

En kommentar till “Skogsbad (shinrin-yoku): vad är det och hur gör man?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *