Bungy jumping

Att hoppa från en bro med ett gummiband runt fötterna är väl äventyrligt i den meningen att den innebär en viss hälsorisk. Dock är det svårt att se denna minutslånga  aktivitet som ett äventyr. Inte heller känns detta som en färdighet som skulle kunna visa sig oumbärlig i samband med någon

Fortsätt läsa ”Bungy jumping”