Vandring vid Käringberget i Västerbotten

Ävenflykter

Det är för mig okänt huruvida Käringberget utanför Fredrika (ca 9 mil från Umeå) är döpt efter någon specifik käring, eller om det fått sitt namn till följd av en allmänt käringaktig karaktär. Även om namnet idag kanske inte upplevs som alltför smickrande, så kan man ju hoppas att det gavs på den tid då det ursprungliga ”kärling” hade en mer positiv betydelse.

Hur som helst så är Käringberget ett trevligt utflyktsmål där det reser sig 506 stolta meter över havet, och något mindre över Lögdeälven som flyter fram strax nedom dess fot.

Inget att hänga upp sig på, sa käringen, föll efter bergväggen

Från vägen (karta) är det en lättvandrad stig om drygt två kilometer.

Den vägen skola vi alla – sa’ käringen, följde, sonen till galgen

Den går bra att vandra även för kortare ben, men några vilopauser kan måhända vara av nöden för mindre människor då den stundom är rätt brant. Vandringen går genom blandskog, vackra tallhedar och mörk granskog, innan man befinner sig på toppen med en vacker utsikt över omgivande skogar och vatten.

Nu kan jag se, sa käringen, klippte bort ögonlocken

Här kan man unna sig en stunds vila och måhända nyttja grillplatsen för att tilltaga något stärkande för kropp och själ.

Är det för tidigt för picknick kan man vända samma väg tillbaka och fortsätta ned till Lögdeälven via den grusväg som leder i motsatt riktning till stigen.

Också här finner man en grillplats, och även om utsikten är lite mindre storslagen så kan man här inta sin föda till forsens brus.

Det är bråte, som brinner – sa’ käringen, tände eld i håret

Om man nu känner att man inte fått vandra tillräckligt så finns inget skäl att misströsta, då man ju faktisk nu befinner sig på en vandringsled. Lögdeälvsleden, eller Tempelleden som den också kallas är en pärla till vandringsled som vi tidigare beskrivit och som följer älven från Fredrika ned till kusten. Här och var hör man också talas om en led som kallas Vildmarksleden, men detta är endast en sträcka av den förstnämnda leden.  Likaledes omtalas ibland ”Isälvsleden”, men detta är inte mer än en stig som viker av från Lögdeälvsleden förbi Gammelgården, innan den efter en dryg kilometer återförenas med denna. Den bör ej förväxlas med Isälvsleden mellan Åmsele och Vindeln som bjuder på betydligt intressantare vandring.

Käringberget har gett namn till Käringbergets ekopark, 14 000 hektar skyddsvärd skogsmark. Här finns möjlighet till såväl jakt som fiske, och det finns fler förslag på diverse sevärdheter om man besöker ekoparkens hemsida, men i ärlighetens namn är dessa av tämligen begränsat intresse.

Gammelgården är ett nybyggarhemman som inbjuder till några minuters kontemplation över forna tider, en modern tjärdal finns för den som aldrig sett en sådan, och ett antal fångstgropar kan kanske intressera den som gillar gropar, men så mycket mer är det inte.

Således torde de flesta kunna nöja sig med att njuta av själva naturen med en bestigning av Käringberget, med eller utan lite extra vandring längs Lögdeälvsleden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *