Stigfinnare på Lappstigen

Ävenflykter

Från Nedre Lomfors vid Juktån till Gubbträskvägen ca 45 km från Sorsele löper Lappstigen.

Denna är föga känt, åtminstone för mig. Det påstås vara en mycket gammal vildmarksled vid vilken man funnit lämningar efter flera samiska boplatser.

Hur som helst så gav sig hela familjen iväg för att vandra denna.

Lappstigen iordningsställdes 2002, men tyvärr har tiden satt sina spår, eller mer korrekt utraderat desamma.

Större delen av stigen är försvunnen eller kan endast utskiljas med god vilja och fantasi.

Stigen är knappt synlig på eller helt osynlig på vissa ställe

Detsamma gäller också markeringarna i början av stigen, som krävde ett intensivt stigfinnararbete att hitta. Dock, efter några hundra meter blev situationen bättre. Leden är till en början markerad med färgmarkeringar, senare kompletterade med plastband och närmast Nedre Lomselefors också med huggna märken. Över hyggena har man lämnat runt 2 meter höga stubbar.

Vissa markeringar är knappt synliga eller helt borta

På myrarna finns inga markeringar, men här går man säkert på de utlagda spängerna. Tyvärr är dessa så överväxta att de inom kort kommer att vara svåra att finna.

Vandringen går genom en vacker norrländsk vildmark med blandskog, tallhedar, kalhyggen och myrar.

Sträckan är drygt 4 km som kråkan flyger, men den här specifika kråka var lite vinglig så man får lägga till en del. Lägg därtill korta ben som stannade av titt som tätt för att njuta av överflödet av blåbär och hjortron så tog vandringen drygt 3 timmar.

Blåbärs tunga 🙂

I korthet en trevlig vandring som kommer att bli ännu trevligare om fler går den så att stigen hålls öppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *